خدا الهی پدر جمهوری اسلامی را بيامرزد که این مغز ها را فراری می دهد که بيايند تورنتو. این بهداد اگر نبود تمپلت من هم اکنون به فاک فنا بود. بنده خدا هميشه شب و نيمه شب به دادم می رسد و نه تنها خراب کاری های از روی ندانم اچ.تی.ام.ال کاری من را راست و ريست می کند، بلکه اگر به دليل زياد بودن مواد مخدره در خون ناگهان احتياج به همان تنها آهنگ ابی که درش کم اربده نمی کشد پيدا کنم-هرجای دنيا که باشم- سيم سوت در وب سايتش آپ لود می کند و لينک می فرستد.
انصافاً مغز های کامپيوتری مملکت به چه درد می خورند جز اینکه در خدمت نيمچه روشنفکر های افيونی باشند!