به اسم ملت پدر ملت را درآوردن!

یک چیزی سخت اذیتم می کند. من رامین جهانبگلو را نمی شناسم و نمی دانم اتهاماتی که به او زده اند بر چه اساسی
است. تا جایی که عقایدش را خوانده ام هم با دید او موافق نیستم (همین بازداشتش باعث شد کمی بیشتر درباره عقایدش بخوانم). اما چیزی که من را آزار می دهد تهمت های بی اساس جاسوسی بر علیه اوست. نمی دانم این ها واقعاً مدرکی هم دارند که چنین تهمتی به او زده اند؟ برای من مهم نیست که رامین جهانبگلو چه کسانی را برای سخنرانی به ایران دعوت کرده. کار او تدریس است و نوع فلسفه اش هم به نظر من تجلیل از مدرنیته است که خب من به آن نقد دارم. اما این دعوت کردن سخنران و عقایدش که دلیل بر جاسوس بودنش نیست، هست؟ حتی اینکه جهانبگلو مایکل ایگنتیف را دعوت کرده هم او را مجرم نمی کند. شاید من و شما بگوییم که ایگنتیف با حمایتش از گسترش سلطه امریکا و سیاست های بوش و جنگ عراق، بهترین مهمان برای سخنرانی نباشد (که نیست!). اما دعوت جهانبگلو از این شخص من را قانع نمی کند که او با این سیاست ها موافق است، چه برسد به اینکه ثابت کند که او جاسوس هم است! این همان تنگ نظری و دگماتیک بودنی است که من در یکی دو پست پیش در موردش نوشتم: اینکه کنفرانس های فمینیستی سکولار ایرانی خارج از ایران، هیچگونه دعوتی از فمینیست های اسلامی نکنند چون دید آنها را قبول ندارند از نظر من دگماتیک بودن است. خب اگر قرار بر دیالوگ است که من فکر می کنم دانشجویان ایرانی که پای صحبت امثال ایگنتیف می نشینند، آنقدر عقل دارند که بتوانند نوع گفتمان حقوق بشری که ایگنتیفِ طرفدار سیاست های گسترش طلبی امریکا ترویج می دهد را نقد کنند!
من هم مثل
نیکی اعصابم خرد شده چرا که از طرفی این لاشخورهایی که منتظرند در راه هدف های جنگجویانه شان پروپاگاندای ضد ایران راه بیندازند و با پول هایی که از واشنگتن می گیرند نقض حقوق بشر در ایران را ثبت کنند تا پرونده سازی کنند، در کمین نشسته اند و از طرفی هم نهادهایی در دولت ایران که همینطور الکی کسی را با اتهامات ساختگی به زندان می اندازند اینقدر به فکرشان نمی رسد که بابا جاسوس های راست راستی بدون اینکه کسی بداند دارند کارشان را در ایران می کنند. والله شاید هم به فکرشان می رسد و هنوز هم این کار را می کنند. نمی دانم... این وسط هم آنهایی که کاره ای نیستند معمولاً طعمه می شوند.
عجب بلایی شده این "امنیت ملی" هم در ایران و هم در امریکا! از این سو به اسم امنیت، آزادی آنهایی را که "شبیه تروریست" هستند (بخوانید مو سیاه و پوست تیره) را می گیرند و به آنهایی که در آکادمی بر ضد بوش حرف می زنند پیله می کنند، از آن سو هم به آکادمیک هایی که نقدی از دولت می کنند گیر می دهند... همه هم تحت گفتمان "امنیت"... آن هم امنیت "ملت"! این "ملت" چه چیز خوبی است که به اسمش می شود پدر ملت را درآورد
!