من به دلایل شخصی با این سوؤال مشکل دارم:
Do You Consider Yourself A Feminist
من از همين جا اعتراف می کنم که در تمام نظر سنجی های کتبی ای که این سوؤال از من شده است من فقط و فقط این جواب را نوشته ام:
Please Kindly Fuck Yourself
با احترامات فراوان هرکس از من این سوؤال را بپرسد، همين پاسخ را خواهد گرفت. اگر خيلی مايليد که فمنيست بودن خود را بسنجيد این تست به شما نشان می دهد که چقدر فمنيسم تان ناخالصی دارد.