تقديم به دوست عزيزم اميد که این گردهمايی کوچک ضد جنگ را فراموش کرده است. [عکس روی جلد الأهرام]

اميد عزيزم اگر از مرز های ایران زمين بيرون بياييد و به خيابان های نيويورک، واشنگتن، سانفرانسيسکو، لندن، و تورونتو سر بزنيد و در تظاهرات ضد جنگ شرکت کنيد هزاران پلاکارد را خواهيد ديد که روی آنها نوشته شده: به ایران حمله نکنيد.