تحليل مينيمال حسابی از کوروش عليانی:

هر چه صبر كردم كه كامران روی
ديوار غربی بنويسد نتيجه‌ی انتخابات و اوضاع و احوالش چه بوده چيزی ننوشت. پس خودم بايد دست به كی‌برد شوم. عرض به حضور شما كه در ميان تعجب همه، شركت‌كنندگان كم و بی‌حال بودند. در حالی كه همه فكر می‌كردند كولاك خواهد شد. قديمه احتمالا 29 تا 32 كرسی از 120 تا را برده است، كارگر بين 20 تا 22 كرسی را و ليكود بين 11 تا 12 كرسی. كلا رای پخش است و به احتمال بسيار زياد قديمه با كارگر ائتلاف خواهد كرد و سياست «لولو رو بپا» سياست اولمرت خواهد بود. او به پرض خواهد گفت «لولوی افراطی‌ها را ببين و به آن چه من می‌گويم قانع شو. برو سراغ بيمه برای كارگرها و درمان برای شهروندان. به مذاكرات صلح كاری نداشته باش.» به ليكود خواهد گفت «عمو سبيلوی حزب كارگر را ببين و به من رضايت بده. من كمكت می‌كنم حزبت را تا انتخابات بعدی بازسازی كنی.» به حماس و فلسطينی‌ها خواهد گفت «از شكست من و قوت گرفتن ليكود بترسيد و به جزئی از زمين‌هاتان قانع شويد.» و به اسرائيلی‌ها خواهد گفت «اگر من يك گوشه‌ی فلسطين را خالی نكنم فلسطينی‌ها خواهند خوردتان.» اين هم خبر منبع اسرائيلی: +
عمری شارون هم در اين هير و وير دلش خوش است كه هر چند ليكودی‌ها كار دادگاه او را تا زندان رفتنش دنبال كردند، امروز شكست سختی خورده‌اند. اين هم خبرش: +