تقديم به منفور ترين وبلاگ نويس سال قبل و قبل تر

عکس از کاوه
Hoder was eventually sent to a mental asylum and spent his final years in relavtive solitude

طبق آخرين خبرهای خاله زنکی، در جلسه آخر ستاد سابق معين [همين ديشب ها]، حمايت حسين درخشان از معين يکی از عوامل موثر شکست معين در انتخابات شناخته شد.

در همين راستا من هم اعلام می کنم که حسين من را گول زد و با ريختن مواد مخدر در بابل تی ام من را معتاد کرد.

حسين در يک شب تاريک زمستانی هم بدون اینکه نيک آهنگ بفهمد در ليوان نوشيدنی بدون الکل او مقداری تکيلا ريخت و ما خنديدم.

سخنگوی جنبش فتح اعلام کرد که حسين در سفر اخيرش به اسرائيل محرمانه با رهبران حماس ديدار کرده و آنها را با آخرين مد های چفيه آشنا کرده است. سخنگوی فتح اعلام کرد که با مد کردن چفيه سرخ درديسکو های اسرائيل حسين قصد دارد که روند صلح را مختل کند.

در همين راستا شاکی خصوصی اعلام کرد که حسين با نشان دادن فيلم او در شبکه تلوزيونی وی.او.ای جان او را در داخل ایرانی که او ديگر در آن وجود نداشته به خطر انداخته.

کارامل سگ حسين که به تازه گی عاشق شده، به انجمن حمايت از حيوانات اعلام کرد که حسين در عقيم کردن او دست داشته است. کارامل در حالی که اشک می ريخت به خبرنگاران گفت: "آيا به نظر شما انصاف است که سگی به زيبايی من بترشد؟"

مهدی جامی خبرنگار بی بی سی برای همدردی با کارامل يک روز اعتصاب غذا کرد. و به خبرنگاران گفت: "آقای درخشان يک کاسب کثيف است، بيرونش کنيد آقا!! بيرونش کنيد."