من ممه را بوسيدم

قابل توجه آن دسته از ايرانی های بسيار باشخصيت و مهندس و تحصيل کرده درای دکترا و فوق ليسانس و هزار مدرک درخشان ديگر که:

در ماشين ناگهان به اين نتيجه می رسند که می توانند دست در لای پای خانم کنار دستی شان کنند و بعد ادعا کنند که مست بودند و آن خانم اگر دلش نمی خواست آنچنان دامن کوتاهی نمی پوشيد.

يا اينکه بروند خانه مردم مهمانی بعد وسط کار تصميم بگيرند که که سينه های خانم ميزبان را خوب بمالند و بعد بگويند: "به خدا من می خواستم آب بر دارم اما ممه جلوی ليوان بود بعد من مجبور شدم اول ممه را بر دارم کنار بزنم تا بتوانم آب را بنوشم" (کپی رايت اين تصوير متعلق به آيدا پياده است).

و قابل توجه آن آقای ايرانی که وسط مهمانی آلت مبارک خودشان را به خانمی ماليدند و بعد از اعتراض خانم و بلند شدن سر و صدا، فرمودند که خوب ايشان خودشان تمايل شان را برای خواستن آلت من تمام شب نشان می دانند و من چون پزشک هستم اينطور مسائل و خواهش های جنسی تخصص من است و من خوب می دانم که اين نشانه ها چيست!

و قابل توجه همسران "فمنيست" اين دوستان که وقتی از گند زدن "آقايانشان" خبر دار می شوند خود را به خود خر کنی می زنند و به خود خوب تفهيم می کنند: "که من اين مرد را می شناسم، امکان ندارد!"

و قابل توجه تمام ايرانيان محترم و تحصيل کرده شهر تورونتو که وقتی بنده مصراً از خانم های مورد تجاوز قرار گرفته خواهش می کردم که به پليس زنگ بزنند، ايشان با اصرار از اين خانم ها می خواستند که بی خيال شوند و اصولاً پای پليس به اين چيز ها خوب نيست کشيده شود و شما به پليس زنگ بزنی برای خودت هم بد می شود.

و قابل توجه خانم های مورد تجاوز قرار گرفته که شاهد اين بودند که همان خانواده های محترم که آنها را از زنگ زدن به پليس منع کردند، چه راحت به اخلاق خانم مورد تجاوز شده شک می کردند و در مهمانی های بعدی شان آقای متجاوز را دعوت می کردند اما خانم را دعوت نمی کردند که يک وقت مشکلی پيش نيايد (خيلی از اينها، دوستانِ بسيار صميمی و با شعور من هستند که حتی من را نصيحت می کردند که در اينطور مسائل "خصوصی" قضاوت صحيح نيست).

و قابل توجه شما ايرانيان ايران دوست و البته پسر-دوست که صبح تا شب دنبال قهرمان ملی می گرديد.

يافتم
يافتم
يافتم (البته از طريق لوا)

برای شما قهرمان ملی يافتم، که همانا قهرمان ملی شما يک مرد تحصيلکرده دانشجوی دکترای مهندسی است که وقتی در آسانسور ممه می بينيد، به خاطر احترامی که برای ممه و زن قائل است آنرا به زور می بوسد. و البته بعد از اينکه محکوم به سه ماه زندان می شود به پاس تمام فرهنگ دو هزار و پانصد ساله و به افتخار همه آنها که ممه را بوسيده و قسر در رفته اند، می گويد:

"شما نمی توانيد از مردان انتظار داشته باشيد که سينه های بيرون آمده را ببينيد و خود را کنترل کنند!"

واقعاً آفرين به اين فرزند ايران زمين که وقتی گند هم زده خفه نمی شود و از حيثيت مردانه اش دفاع می کند!
-------
سالانه کلی مرد متجاوز در اين مملکت روانه زندان می شن و البته هيچکدام شان اينهمه سر و صدای خبری نمی کنند. جدا از حماقت اين آقای فرهود آذرسينا در جواب دادن به سئوال های خبرنگاران، اينکه اين آقای متجاوز از ايران بوده هم کم تاثير در وسعت واکنش خبری اين قضيه نبوده است. اما من به هر حال خوشحال ام. چرا که در ميان ايرانیان مهاجر تحصيل کرده اطراف ام به اندازه کافی آدم متجاوز جنسی هست که شايد از خواندن اين خبر کمی بترسند و حواس شان جمع شود.