باک انجل يا ترجمه اش می شود فرشته خان، هنرپيشه پورن (آخه هرزه نگار هم شد ترجمه؟ هرزه خودتی و هفت جد و آبادت) اولين مرد ترانس هنرپيشه پورن است که قبل از جراحی (پیری-آپ) زن بوده است. يعنی اينکه از زن به مرد تغيير جنسيت داده است. من کلاً خيلی دوستش دارم با وجود اينکه تازه گی ها دارد حسابی به جريان های جريان اصلی صنعت پورن سازی و کلاً فريک سازی می پيونند که لابد کمی پول دار آورد.

اين وبلاگ شخصی فرشته خان است که خوب ما به آن می گوييم ورود برای عموم آزاد اما قانون می گويد حواستان باشد! يک ويديو پرسش و پاسخ با باک...خودتان اگر علاقه مند بوديد دنبال ويديو هاش بگردید: