اخلاق؟ کدوم اخلاق؟

فرهنگ ژورناليستی حسين درخشان دارد می شود روش خبرنگاری يک مشت خبرنگار جوان آماده برای شغل شريف آدم فروشی و پاچه خواری. وقتی جناب حسين کل مطلب مردم رو در دو جمله به دروغ خلاصه می کند که خودش بشود طرفدار نظام مقدس احمدی نژاديسم، بنده بشوم طرفدار آمريکا و اسرائيل و ضد الّله. لابد اين هم يک شوخی است که مردم با نوشتن دروغ های بی استعدادانه احساس قدرت کنند:

به گزارش باشگاه خبرنگاران ، نازلی کاموری روزنامه نگار و از مقاله نويسان پايگاههاي خبري اپوزیسیون خارج نشين در وبلاگ خود با اعتراف به اینکه امروز، بسياري از سردمداران آمريكا و اسرائيل و همچنين رسانه هاي آمريكايي از رييس جمهور ايران به خاطر صراحت لهجه و منطق گفتمانش مي ترسند نوشت: یک ایرانی بعد از مصاحبه احمدی نژاد با لری کینگ با من تماس گرفت و با خوشحالی گفت: بالاخره روی این فاکس نيوزی ها کم شد،از صبح فاکس نيوزی ها دارند حرص می خورند که چطور لری کينگ ميکروفون را داده است دست احمدی نژاد تا حرف هایش را بزند.


نازلی کاموری كه از سردبيران بخش هاي خبري شبكه ضد ايراني فارسي زبان صداي آمريكا نيز مي باشد در ادامه همچنين افزود: امروز 2 تن از مديران شبكه فكس نيوز به صداي آمريكا (VOA) آمده بودند و گفتند پخش اظهارات احمدي نژاد از فكس نيوز روز سياه اين شبكه بود و در تاريخ رسانه های آمريکا کسی پيدا نمي شود كه يک ساعت راحت اسراييل را به وسيله تلويزيون هاي آمريكايي زير سوال برده باشد ولي احمدي نژاد با استفاده از زمان حضورش در آمريكا اين كار را كرد.

وی در ادامه نوشت: جمع خبرنگاران حاضر در نشست با مديران فكس نيوز، نيز مي گفتند براي دادن تريبون به احمدي نژاد از اين پس بايد بسيار احتياط كرد آنها مي ترسيدند از اينکه احمدی نژاد شده است صدای حمايت از فلسطين. آنها مي گفتند بايد ترسيد از اينكه يك نفر كه در هر فرصتي اهداف انقلاب اسلامي را فرياد مي زند.

اين مقاله نويسان پايگاههاي خبري اپوزیسیون خارج نشين در ادامه با تمسخر اعتقادات مذهبي نوشت: من هم از کسانی که با استفاده از آموزه هایي بر گرفته از کلام الله می خواهند ما را از باقی آموزه های تئوريک اروپا محور مثل "مارکسيم-ليبراليسم" نجات دهند، می ترسم.

فقط من نمی دانم اين جوانکی اين را نوشته چرا تن به يک همچين کاری داده است. خوب بابا جان کار گرفتن و کارمند صدا و سيما شدن اين همه برای شما اهميت دارد که به خاطرش بشوی آدم فروشِ دروغگو. نسل جديد سياستمداران ايرانی هم که به لطف فرهنگ بومی-فاشيستی "مردانه" ای که حسين جان دارد راه می اندازد، می شوند يک مشت آدم بدون پرنسيپل مثل همين بابايی که اين خبر را کار کرده است.

هر بار کيهان در مورد يکی از اين محققين ايرانی و استادان دانشگاه می نويسد می شود مايه خنده يک چند تا ايميل که رد و بدل می شود که "فلانی حضرت بهاالّله در مورد فلان چيز چه گفته حالا که تو بهايی شده ای؟" (حالا مثلاً طرف حاجی است و کلی مسلمان دو آتيشه). من فکر نمی کردم به اين زودی ها پايم به ميآن اين بازی ها کشيده شود. بدم نيست واالّله. لابد حرص بعضی ها را خيلی در آورده ام که دروغ های شاخدار می نويسند.