به تبعيض علیه ايرانی ها در سفارت کانادا اعتراض کنيددوستان کانادايی،
همانطوری که همه می دانيد، سفارت کانادا در چند سال اخير برخورد بسيار تبعيض آميزی با متقاضيان ويزای کانادا در ايران داشته است. به بسياری از خانواده های ما ويزا نداده اند، همسران دانشجو ها ويزا نگرفته اند، خانواده ها در دوری از هم زندگی می کنند، به دانشجويان متقاضی با وجود داشتن پذيرش از دانشگاه با بورس تحصيلی ويزا نداده اند، و همه اينها با برخورد توهين آميز مسئولين سفارت کانادا در ايران همراه بوده است.

دوست عزيزم ملاحت فردادی بر آن شده تا به کمک همه ايرانی-کانادايی ها به اقدام کاملاً تبيعيض آميز سفارت کانادا در ايران در ندادن ويزا به ايرانی ها و برخورد توهين آميز ايشان با شهروندان ايرانی اعتراض کند. در انجام اين کار دوستان خيلی خوبی همراه او شده اند تا با جمع کردن بيشتر از هزار امضا اعتراض خود را به مجلس فدرال کانادا ابلاغ کنند. سياستمداران ايران-کانادايی نيز از اين اقدام حمايت کرده اند و اين اقدام می تواند نقطه اميدی باشد برای پايان دادن به وضع تبيعيض آميز برخورد با متقاضيان ويزا از سفارت کانادا در تهران.

برای کمک کردن به اين حرکت دوستان ايرانی-کانادايی خواهش می کنم به مکان های جمع آوری امضا مراجعه کنيد و حتماً نام، نام خانوادگی، آدرس محل سکونت، ناحيه محل سکونت، و شماره تماس، و ايميل (تنها در صورتی که مايل باشيد نتايج اين حرکت را دنبال کنيد) خود را مرقوم کنيد. توجه داشته باشيد که ثبت نام و محل سکونت اجباری است چرا که با توجه با قوانين دولت فخيمه کانادا، حوزه انتخاباتی شما بايد مشخص شود تا نماينده حوزه جغرافيايی محل سکونت شما مسئول خواندن نامه شما در صحن مجلس باشد. خواهش می کنم توجه داشته باشيد که به عنوان ماليات دهنده گان کانادايی، دولت فخيمه و نماينده هامان مسئول پاسخگويی اند.

مکان های جمع آوری امضا در شهر تورونتو:

سوپر خوراک -6125 خيابان يانگ
سوپر ارزان-5999 خيابان يانگ
سوپر گوشت زمانی و پسران-6120 خيابان يانگ
کتاب فروشی پگاه-5040 خيابان يانگ
پارس ويديو-6083 خيابان يانگ
کتاب فروشی سرای بامداد-10720 خيابان يانگ
آژانس مسافرتی اطلس-6087 يونت A خيابان يانگ

اگر مایلید به اين حرکت کمک کنید يا که ميآن دوستان و آشنايان خود تمايل به جمع آوری امضا داريد با خانم ملاحت فردادی تماس بگيريد تا فرم های پتيشن را برای شما ايميل کند. توجه داشته باشيد که فرم های جمع آوری شده را می توانيد بعد از مراجعه با محل های جمع آوری امضا بسپاريد. در نهايت اگر اين کار برای شما امکان پذير نيست ، با خانم فردادی تمام بگيريد تا هماهنگی لازم انجام شود. دوستانی که در شهر های ديگر کشور کانادا زندگی می کنند هم می توانند با خانم فردادی تمام بگيرند تا امضا جمع کنند. بعد از جمع آوری امضا ها می توانيد کل آنها را به آدرس خانم فردادی پست کنيد و هزینه را هم پرداخت می کنيم. مخصوصاً دوستانی که در پريتيش کلمبيا زندگی می کنند که جمعيت ايرانی قابل توجهی دارد می توانيد کمکی شايانی به اين حرکت بکنند.

منتظر ايميل های شما هستيم.

iranvisa.petition@gmail.com>

http://iranvisa.blogspot.com/

برای اطلاعات بيشتر در مورد حرکت اعتراضی به وضعيت تبعيض آميز برخورد با ايرانی در سفارت کانادا به روزنامه سلام تورونتو، و وبلاگ اين حرکت مراجعه کنيد.

از روزنامه سلام تورونتو:
به گفته دكتر رضا مريدي :‌«ايرانياني هستند كه با بيش از 20 تا 30 سال سابقه سكونت در كانادا كه مي‌خواهند پدر و مادر خود را براي ديدار از نوه هايشان به كانادا بياورند، ولي به خاطر بازيهاي سياسي نميتوانند.»
در حالي كه پيوستن خانواده هاي به دور افتاده از هم، به عنوان يكي از اهداف وزارت مهاجرت كانادا شناخته مي شود، تعداد فزاينده ايراني هايي كه قادر به ديدار با نوه ها، همسران، فرزندان و اولياي خود نمي شوند، خلا‌ف آن را مي گويد.
همين واقعيت موجب شتاب گرفتن طرح جمع آوري امضا شد.


Toronto Star:

Mohamad Tavakoli-Targhi, of the University of Toronto, who organized one of the world's largest gatherings of Iranian scholars in Toronto last July, said "the difficulty in securing visas this year was unprecedented," in spite of efforts to smooth the way by meeting with Canadian officials and travelling to Iran.

Only a minority of several hundred Iranian artists and intellectuals invited to other Toronto events this summer were granted visas, Soltanpour said.

One rejected applicant, Hasan Yousefi Eshkevari, is a prominent clerical reformer who planned to lecture on democracy and women's rights. And, said Soltanpour, the Canadian embassy has failed to return his passport.

Citizenship and Immigration Canada said it would look into his case.

Another, Mohsen Namjou – known as Iran's Bob Dylan – had his Toronto concert cancelled when the popular performer was denied a visa.