ايرانی ها ملتی اند که طنز حالی شان نيست. اگر هم حالی شان باشد، فقط کافی است که طنز نويس زن باشد که ديگر اصلاً طنز حالی شان نباشد. علما معتقدند که اين يک ربطی به مساله مهم ارتباط طنز با مساله سنگينی و سبکی و ايضاً آبروی ملی و آبروی ملی ريزی دارد (با لهجه اصفهانی خوانده شود). با خبر شديم که گويا يک ضعيفه اي يک فيلم طنز ساخته است که مورد پسند آقايان منتقدين قرار گرفته است. فيلم را به زودی پيدا کرده و نگاه می کنيم اما لطفاً فعلاً اين نقد بی بی سی را بخوانيد:

منتقدان سینمای ایران معمولا نگاه خوبی به فیلم های کندی و طنز ندارند و نوعی موضع گیری نسبت به چنین فیلم هایی دیده می شود و در به وجود آمدن این دیدگاه عوامل مختلفی نقش دارند که یکی از آن ها سابقه فیلم های کمدی و طنز است

چند وقت پيش با عده اي از نسوان بسيار بامزه و طناز شهر نشسته بوديم و ليست افرادی که با ايشان تمنی معاشقه داريم را می نوشتيم. همه ليست ها مشترکاً شامل يک فرد می شد آن هم اسدالّله ميرزای دائی جان ناپلئون بود. دلايل دوستان هم برای اين تمنی به قدری خنده دار بود که می گذاريم خودشان يک روزی به اميد حق بنويسند. ساليان سال است که بنده در هر جمعيت نسوانی شرکت کرده ام بامزه ترين طنز ها را شنيده ام، اما اين طنز های عميق و خيلی اوقات تلخ هرگز به متون اين زن ها درز نمی کند که نمی کند. اين خودش می تواند يک تحقيق اساسی باشد اما خدا رو شکر خيلی از اين زنان دارند پا در جای آدم هايی مثل مهشيد امير شاهی می گذارند و خلاصه به زودی زود ما شاهد طنز های خوبی از زنان خواهيم بود (چه دلتان بخواهد چه دلتان نخواهد). کما اينکه به نظر من آيدای پياده رو يکی از بهترين طنز نويس ها و نويسنده های زنی است که در اين وبلاگستان می نويسند.

گروه موسيقی زنانه آبجيز که برای اولين بار کنسرت داشت من، کلنگ و عبدی کلانتری عزيز از نيويورک کوبيدم و رفتيم واشنگتن دی سی فقط برای اينکه از اين گروه تازه تشکيل شده حمايت کنيم. حمايت به کنار، يکی از بهترين کنسرت های زندگی مان بود. اين دو خواهر بيشتر از موسيقی شان و ترانه هاشان، بهترين اجراگران موسيقی بودند که من در ميآن ايرانی های اين کاره ديده بودم. به قدری آدم های طنازی بودند که ما تمام شب با اينها خوانديم ، رقصيديم، و خنديديم.

کنسرت اين زنان طناز را همین شنبه از دست مدهيد و بگذاريد زنان وارد حيطه خنداندن و رقصاندن شما بشوند!
اطلاعات مربوط به کنسرت را اينجا پيدا کنيد و بليط را هم می توانيد از کتاب فروشی پگاه و XO-City ارزان تر از دمِ در بخريد!