خورشید خانم:

خب به سلامتی گند هیلاری در مورد ایران رسما دراومد. (برای تنبل ها خلاصه بگم گفته اگه ایران به اسرائیل حمله کنه ما به ایران حمله می کنیم. این هم خلاصه خبر به فارسی. یکی نیست بهش حتی محض خنده بگه شما رو سننه!)
می دونم واسه خیلی از زن ها، مخصوصا زن های آمریکایی، رئیس جمهوری هیلاری یه جور حس قدرتمند بودن بهشون می ده و اینکه می تونن تصور کنن هر کاری با وجود زن بودن امکان پذیره، وی به نظرم هیلاری رفتارش در بدنه قدرت چیزی از مردها کم نخواهد داشت در زمینه عوضی بودن، و برای همین فکر نمی کنم همچین افتخاری هم باشه برای زن ها.

از وبلاگ يک ايرانی ديگر آنلاين:

Senator Hillary Clinton, speaking to ABC news: "I want the Iranians to know that if I'm the President, we will attack Iran."

Senator Barack Obama, speaking to the American Israel Public Affairs Committee: "Iran is a threat to all of us."

Senator John McCain, singing to supporters in South Carolina: "Bomb Bomb Bomb Bomb Iran."


How can anyone vote for these murderous clowns and still have a clear conscience?