این خبر های وحشتناک داره همه ما را ديوانه می کنه. اعدام خلق الّله به اتهام اراذل و اوباش بودن بدون محاکمه درست و حسابی کم بود حالا خبر رسيده که این وسط جناب مرتضوی فعالين سياسی/اجتماعی، يک فعال دانشجويی و دو عدد از افراد ایل بختياری (بخوانيد قومی) را هم بُر زده است وسط اعدامی ها.

این خيلی خطرناک است مردم من واقعاً وحشت کرده ام. این روز ها هم خانه هر کدام از بچه های دانشجو ريخته اند به در و همسايه گفته اند که اینها اراذل و اوباشند. اوسانلو را هم که می گرفتند به خلق الّله گفته اند قاچاقچی است.

محض اطلاع تان:

مقاله های برگزيده در سايت بالاترين مربوط به اعدام فعالين سياسی به اسم اراذل و اوباش.

گفتگو با مادر ميثم لطفی که در هيجده تير هم بازداشت شده بود و فردا قرار است اعدام شود.

ماجرای دو تن از اعضای ایل بختياری که زندانی گوهردشت با حکم اقدام عله امنيت ملی بودند و در ميان دوازده نفر اعدامی ديروز به اسم اراذل و اوباش اعدام شدند:

بر طبق گزارش های رسیده در میان 16 نفر اعدامی در روزهای اخیر 2 فرد به نام های فاضل رمضانی و حاجت مراد محمدی که جرم آنها اقدام علیه امنیت ملی می بود نیز تحت نام ارازل و اوباش اعدام شده اند ، افراد نام برده از ایل بختیاری می باشند و 8 سال پیش در درگیری که میان نیروهای سپاه پاسداران و افراد ایل بختیاری رخ داد بازداشت شده بودند و تا پیش از اعدام نیز در زندان گوهر دشت کرج به سر می برده اند.