[ به انضمام پاسخهای حسین درخشان ]

حسين درخشان جان

از آنجايی که این روز ها شديداً برخورد های ارتجاعی به همه کس و همه چيز می کنی و از آنجايی که من روزی دو سه ایميل به این و آن می زنم که به خدا، به پير، به پيغمبر، حسين مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نيست و از آنجا که ملت هر روز و هر روز بيشتر دلايل منطقی برای ارتباط تو با اطلاعات می آورند (مثلاً اینکه از مکالمات خصوصی شان خبر داری) و از آنجا که تو اصولاً آدم بازاری مسکلی هستی و بی خود کاری را انجام نمی دهی و این بار ها و بارها به خود من ثابت شده است و از آنجا که این پروژه جديد ات ديگر از حد نقد همه کس و همه چيز به سبک جلال (که جلال هزاران مرتبه به تو شرف داشت که همانا با هفت هشت تا قدرت هم زمان می جنگيد) هم فراتر رفته و امروز کمر به تخريب کار آدم هايی بسته ای که شرايط مساعد تو برای آزادی بيان (در ناف پاريس) را ندارند و با این حال برای کشور عزيزت ایران و مردمان اش خیلی بیشتر از تو کار کرده اند و زحمت کشيده اند و با توجه به همه اینها من به تو چند پيشنهاد دارم و در مورد آنها قبلاً هم با تو صحبت کرده ام اما گويا این بار ديگر شديداً داری شوت می زنی!

تکليف ات را با قدرت سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران روشن کن و بگو در معادلات قدرت جهانی و داخلی (دعوا های جناحی و غيره) تکليف يک فعال حقوق انسان ها مثل آسيه امينی چيست؟

معادلات قدرت حتی اگر جمع برداری به سبک مهندس ها می کنی و به این نتيجه می رسی که آمريکا از همه قدرتمند تر و پس بدتر است این جمع برداری را چطور تخمين زده ای تاثيرات بحث هايی که امروز تو می کنی چيست و کدام يا کدامين قدرت ها را نمايندگی می کند؟

این وطن پرستی اخيرت فقط متوجه منابع طبيعی مملکتی به نام ایران می شود یا شامل مردمان اش هم می شود؟ هيچ به این فکر کردی ای؟ تو اگر نگران تماميت ارضی ایران و منابع طبيعی اش هستی و طرفدار اصلاحات از داخل که عزيز جان داری می زنی پدر مردمی که قرار است اصلاحات را انجام دهند را در می آوری!! نکند معنی اصلاحات عوض شده است و قرار است خود آنها که در ساختار قدرت هستند ساختار هايی را که به نفع خودشان است را تغيير دهند!! تو فکر می کنی خامنه ای شب خوابيده است صبح بلند شده است و دلش به حال زنان سوخته و ناگهان پرچم دارجنبش فمنيسم در ایران شده و مريم بهروزی را فرستاده است مجلس طرح برابری ديه زن و مرد و اصلاحات ارث بدهد؟ نه خير قربان همان شيرين عبادی ها و مهر انگيز کار ها که امروز قيافه هاشان به نظر شما ديدنی است سال های سال کار کرده اند و کتاب نوشته اند و این بحث ها را وارد فرهنگ جناب آقای خامنه ای کرده اند که ایشان امروز پرچم دار شوند. همانطور که هيچ تاريخ دانی انقلاب مشروطه و امضای زير اولين قانون اساسی ایران را به پای محمد علی شاه ننوشت این سيد علی شاه شما هم در تاريخ حسابش مشخص است.

در نهايت هم خوشحال می شوم چند شايعه که به دستمان رسيده را روشن کنی!!

همانطور که می دانی بنده هيچ مشکلی با گرفتن پول از جمهوری اسلامی ایران ندارم. پول نفت است و سرمايه ملی من که اگر به آقای کيارستمی می رسد چرا به من و همفکران ام نرسد. اما این روز ها جنابعالی هم فکر بنده نيستيد و من می خواهم بدانم که این تغيير موضع ات از کجا آب می خورد. شايعاتی از جانب دوستان با نفوذ ام شنيده ام که این روز ها در پاريس به سفارت ایران زياد سر می زنی که در خور خودش قابل تحسين است. اما این دوستان متذکر شده اند که گويا در شهر به شما پيشنهاداتی شده (یا که شما پیشنهاداتی کرده اید) و قرار است يک برنامه تبليغاتی به نفع تماميت ارضی کشور ایران و حقوق بين الملی اش در دنيای غرب راه بياندازی که بنده شديداً برای این کار مخلصت هم هستم اما مطمئن نيستم که با این افکار جديد ات این پول خرج ایجاد يک و يا چندين کيهان شريعت مداری در اقصی نقاط این کره خاکی نشود. يعنی اگر همچين قول و قرار هايی هست و خوب طبيعتاً تو درباره اش حرفی نخواهی زد اما من عميقاً معتقدم که اگر این کار به سبکی که تو امروز در وبلاگت می کنی قرار است انجام شود هم فاتحه تو به عنوان يک فعال اجتماعی خوانده است و هم کار بسياری از آدم های شريفی که داخل ایران و با هزار مشکل کار می کنند بسيار دشوار می شود.باز هم محض اطلاع اذهان عمومی این بحث در حد يک شايعه است و خوشحال می شوم اگر حسين از ارتباط اش با سفارت های ایران در پاريس و لندن و هر گونه پيشنهاد هايی که در شهر به او شده يا نشده است بنويسد. این را هم اضافه کنم که وقتی سال پيش به حسين اعتراض کردم که مرد حسابی تو تا ناف اسراييل سفر کرده ای اما يک کلمه از فلسطينی ها ننوشتی به من گفت که چون خرج و مخارج سفرم به اسراييل را کسانی داده بودند که احتمالاً خوشحال نمی شدند من با فلسطينيان برخوردی پست کلنيال (ديگه از این کلنونی مشهود تر هم داريم!) داشته باشم و چون من مايل بودم باز به اسراييل باز گردم نمی توانستم چيزی بنوسم که عصبانيت "آنها" را بر انگيزد. خوب این حرف حسين برای من خيلی معنی داشت و برای همين هم اميد ندارم اگر هم دارد کاری را از پيش می برد بيايد و با شفافيت در مورد آن صحبت کند.

مطلب آسيه در همين مورد شديداً توصيه می شود.
----------------
نازلی کاموری،

من در سفرم و فرصت ندارم کل نوشتهات را جواب بدهم. ولی از تو میخواهم
k
که به سرعت تهمتهای ناجوانمردانه و بیپایهات را دربارهی رابطهی من با

سفارت ایران در پاریس پس بگیری یا اینکه سندی برای آن نشان دهی.
به تو و بسیاری رفقا و همکاران دیگرت که این روزها با بیاخلاقی محض

میخواهید
من را به صرف عقاید مخالفم سنگسار شخصیتی کنید، توصیه میکنم که اگر خیلی از حرفها و استدلالهای من عصبانی هستید،

سعی کنید آنها را با حرف و استدلال پاسخ دهید، نه با تهمتهای این چنینی.

رفتار شماها نشان میدهد که درست مثل رهبر جمهوری اسلامی از یم طرف آن قدر به حقانیت خود اطمینان دارید و از طرف دیگر آنقدر در پاسخ به استدلالهای افراد منتقد یا مخالفتان ضعیف هستید که برای از میان به در کردن او راهی جز تهمتهای بیپایه ندارید. فکر میکنید تخیل من قادر به تراشیدن چنین اتهامات ناجوانمردانهای علیه تکتک شما نیست؟

من بجای تهمت بی سند زدن به شما جوابتان را با استدلال میدهم و اگر هم لازم ببینم از تکتک شما بخاطر بهتانهای بیمدرکتان وکیل میگیرم و در دادگاههای مربوطه شکایت خواهد کرد.

لطفا این پاسخ را در پایین همان نوشتهی تهمتآمیزت بگذار.

حسین درخشان
------------------

من به تو تهمت نزده ام از تو سئوال کرده ام و تو هم می توانی پاسخ بدهی يا که ندهی. این يک سئوال ساده است. اینها شايعاتی است که پشت سرت هست و هرچه زودتر به آنها پاسخ بدهی تکليف همه مان روشن تر می شود. آيا تو به سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاريس رفته ای و با آنها مذاکراتی در رابطه با ایجاد يک سيستم رسانه ای تبليغاتی به نفع جمهوری اسلامی ایران کرده ای يا نه؟ در ضمن بنده ديگر نقره داغ شده ام و هر وقت بخواهيم از این "تهمت" های "بی اساس" به کسی يا کسانی بزنم قبل اش به وکيل ام زنگ می زنم و می پرسم. جنابعالی به دليل اینکه يک شخصيت عمومی هستيد و خودتان را ژورناليست محقق معرفی می کنيد مردم حق دارند در مورد شايعات و تهمت ها از شما سئوال بپرسند. شما هم به وکيل تان زنگ بزنيد و سئوال کنيد.

بنده هم هرگز نه اهل تهمت ناجوانمردانه به کسی هستم يا اینکه خيال دارم تو را ترور شخصيتی کنم. اما با توجه به اینکه هميشه به عنوان يک دوست به سبک خودم از تو و هوش و ذکاوتت و متفاوت بودنت حمايت کرده ام و می کنم شديداً احساس نا امينی می کنم اگر قرار باشد من همه جا ريش و سيبيل گرو بگذارم که حسين این نيست که شما فکر می کنيد و بعد گندش در بيايد. بنابر این نظر به پاسخی که آسيه برايت نوشته است تو موظف هستی که به همه ما پاسخ دقيق بدهی. در پاسخی که برای من فرستاده ای ننوشته ای که آيا با سفارت ایران در پاريس و يا لندن مذاکره کرده ای يا نه. فقط از من خواسته ای که سند رو کنم. اگر همچين قرار ملاقات ها و مذاکراتی در کار نبوده است بنده به شخصه خيلی خوشحال می شوم اگر تو منکر این تهمت ها بشوی و اگر هم مذاکراتی در کار بوده است به ما بگويی که هدفت از این کار چيست چه در سر می پرورانی.!!!

در ضمن حسين جان منکر شدن کاری ندارد تو تنها بايد بنويسی که من حسين درخشان هيچ نوع ارتباط مادی يا معنوی در ارتباط با فلان موضوع با هيچ يک از سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران نداشته ام.
----------------------------

پ ن: پاسخ حسین درخشان از طریق ایمیل و همچنین کامنتدونی این وبلاگ:

شایعات دروغ است. من در تمام عمرم فقط دو بار پایم را در سفارتهای ایران در هر جای دنیا گذاشتهام. یکی حدود پنج سال پیش که نیکآهنگ کوثر من را برای دیدن فاضل لاریجانی به سفارت ایران در اتاوا برد. و یک بار هم در مرحله دوم انتخابات گذشته که به همراه مسعود بهنود و بهزاد بلور به سفارت ایران در لندن رفتم تا رای بدهم.

در نوامبر سال ۲۰۰۵ تنها یک بار به دعوت صاق خزاری که آن موقع سفیر ایران در پاریس بود به اقامتگاه سفیر (و نه سفارتخانه) در پاریس رفتم و بعد از آن نه تنها هیچ رفت و آمدی که هیچ تماسی هم با سفارت یا حتی با کارمندانش هم نداشتهام.

احتمالا منبع شایعهای که تو حتی جرات نداری بگویی از چه کسی شنیدهای هم آدم خیالپردازی مانند نوریزاده باید باشد.

در ضمن تو با رواج دادن شایعه هم مسوولیت حقوقی از شانهاات برداشته نمیشود. من چه پابلیک باشم یا نباشم، یک شخص حقیقیام و حقوقم دربرابر افترا و تهمت هیچ فرقی با حقوق دیگران ندارد. الکی ادای حقوقدانها را اینجا برای ما درنیاور لطف
-----------------------------------------------

من از حسین ممنون ام که برای پاسخ اش و فکر میکنم این سوالها باید پرسیده میشد و پاسخ به آنها بیش از همه به نفع خود حسین است که به این شایعات پاسخ بگوید.