خيلی ناراحت شدم. محسن رسول اف که هرزگاهی باهم ايميل رد و بدل می کرديم و آدم بسيار بامزه اي بود در اين هواپيمای اخير که سقوط کرد، کشته شد. واقعاً حيف. خيلی خيلی متاسف شدم. به نظرم آدم خيلی با استعدادی بود و کارهای هنری اش رو خيلی دوست داشتم. سالها پيش يک نوشته در مورد پسر عمويش نوشته بودم که برای پسر عمويش محمد رسول اف فرستاده بود و از این طریق با هاش آشنا شدم. هرزگاهی هم برايم پيام می گذاشت و برعکس. واقعاً حال ام گرفته شد.
خدا به خانواده و دوستانش صبر بده....خدا لعنت کنه تمام باعث و بانی های اين تحريم های اقتصادی کشور های جهان سومی رو که جون مردمشون رو بی ارزش می کنه...

وبلاگ محسن رسول اف
عکس های محسن رسول اف