سيبيل

اينجا رو داريد؟ خوب شده؟ در طی تاريخ اين قالب وبلاگ من موجبات دردسر بسياری از دوستان شده. از اولش که يک تيمی از اين بچه مهندس وبلاگ نويس ها بودند که از پای چت و تلفن به من کد نويسی و قالب سازی ياد می دادند. بعد از خرابکاری های بسيار نازلی دختر آيدین برای من يک قالب خيلی ماه درست کرد که آن را هم باز خودم زدم خراب کردم. بعد همين اواخر در يک بحث و جدل وبلاگی محمود دستنوشته ها به من گفت: "مرده شور اون ريخت خودت و وبلاگ بی ريختتو ببرن" و بعد هم بنده خدا ديد با ريخت خودم که کاری نمی تواند بکند و گفت بيا اين ريخت وبلاگت را درست کنم. خلاصه ابر و مه و خورشيد و فلک در کار شدند تا اينی می بينيد که الان شد. دمش گرم، محمود يک هفته اي است که اينجا به غر غر های من گوش می دهد و هی رنگ عوض می کند، ستون کم و زياد می کند، و خلاصه حسابی مزاحم اوقاتش شدم با اين تعارفی که اومدش بيشتر از نيومدش برای بنده چربيد.

نقاشی لوگو کار برادرم بهنام کاموری است که از من بپرسيد خدای خلاقيت است. اين تابلوی خاص رنگ روغن روی بوم است سايزش يک و نيم در يک متر است و اسم ندارد. البته تابلو به اين شکلش را زد خراب کرد (به نظر خودش بهتر شده) ولی خدا را شکر يک عکس قبلش از ورژنی که من دوست داشتم گرفته بود که خوب در لوگوی سيبيل انشالّله جاودانه می شود. البته خلاقيت طراحی لوگو کار آيت عزيز است که با فتوشاپ به دادمان رسيد. خواستم از همه دست اندر کاران تشکر کنم. مخصوصاً از محمود عزيز که حسابی خجالت داد.

يک نگاهی بياندازيد، قرطی بازی زياد دارد اين سيبيل جديد. می توانيد عضو خوراک روزانه شويد و پوز فيلتر های جمهوری اسلامی را بزنيد. فقط کافی است که روی مربع های نارنجی همين گوشه سمت راست کليک کنيد( هم برای مطالب وبلاگ خوراک موجود است و هم برای پيام ها). برای پاس نگاه داشتن فارسی، از لغات عربی در اين سيبيل جديد زياد استفاده شده است که شما قدر فارسی را بدانيد. تسبيل به معنی دادن در را خدا به جای کامنت. تسبيل فی سلسبيل به جای کامنتدونی که کنايه از چشمه سلسبيل بهشتی محل اجتماع لوطیان و اهل حال بهشتی است و البته محله سلسبيل تهران هم کمتر از بهشت نیست. مخزن السيبيل به جای بايگانی، باج سيبيل به جای لينکدونی، و نوخط ها و سيبيل ها هم که قديمی است.

خلاصه خوانندگان مستهجن سيبيل، اميدوارم که حالشو ببريد.