بادمجان کباب


ببخشيد اين دستور غذا رو خيلی تند تند نوشتم غلط ديکته اي ها رو به خاطر شکمويی تون ببخشيد.

اين رستوران شمال در تورونتو يک پيش غذای به اسم بادمجان کباب داره که سيما خانم عاشقشه! غير سيما يکی دو نفر ديگه هم درخواست دستور داده اند که حالا بنده اينجا سعی خواهم کرد که دستور بدم! البته اين دستورش يک جورهايی رمز و راز رستوران شماله و ما در گيلان همچين غذايی به اين شکل نداريم اما اکتشافات بنده نشون می ده که اينطور بايد باشه...

مواد لازم:
بادمجون ايتاليايی کوچولو ( فوقش به طول يک انگشت و عرض يک آلو) به ميزان هرچه عشقت می کشه
گردو برای هر بادمجون دو مشت
سير هرچی کَرَمِته
رُب انار ترش همچين يک نصفه قاشق واسه هر يک مشت گردو (يا به قول نيکی خانم در پيام گير آب انار ترش هم بايد محشر بشه)
سبزی های رشتی غير قابل يافت در غربت برای هر مشت گردو يک نمه (سبز نشه ها همچين يه نمه). در قربت به جای سبزی های رشتی چون خالواش و چوچاق می شود از پونه و يک کوچولو گيشنيز استفاده نمود.
به طور من در آوردی و به عقيده بنده آلو سياه خشک برای هر بادمجون يک دونه (خارجی اش می شه پرونز)

برای انتخاب بادمجان کون بادمجان (نه آنجايی که با چوب به بوته وصل می شود بلکه نقطه مقابل اش) را نگاه کنيد و آنهايی که کونشان سوراخ ندارد و صاف است را بخريد و آنهايی که سوراخ ته کونشان خيلی عميق است را نخريد که به تجربه بيشتر تخم دارند و تلخ ترند. برای اطلاعات بيشتر اينجا را بخوانيد. بادمجان ها رو پوست بگيريد اما دمش با اون چوب سرش رو نکنيد (آن چوبی که با آن به بوته وصل می شود مد نظر است). برای اينکه تلخی بادمجان ها رو بگیرید يک شيار کوچولو وسط دل بادمجان ايجاد کرده و يک نمه به تمام تن و جان بادمجان ها نمک بزنيد بگذاريد يک پانزده دقيقه بمانند که آب تلخشان بيرون بيايد.

گردو را آسيا کرده و با سنگ اساسی له کنيد. سپس سير را هم له کنيد بريزيد تو گردو. بعدش سبزی ها رو هم شديد ريز خورد کنيد و بعد با سنگ آسيا کنيد و برزيد تو گردو. آلو رو هم همين کار رو کنيد. بعد بهش رب انار و نمک و فلفل بزنيد. در بودن تکنولوژی و مدرنيته و آزادی و دمکراسی می تونيد همه اينها رو بريزيد توی آسيا برقی اما اگه با سنگ له کنيد يک چيزه ديگه می شه که اينجا ما می فهميم بايد مدرنيته رو نقد کرد.

حالا اين معجونی از گردو، آلو، سير. گشنيز (يا که تخم گشنيز)، پونه، و رب انار و نمک و فلفل را بچشيد و بر اساس کَرَم تان ترشی اش را با رب زياد کنيد يا که اگر شيرين دوست داريد آلويش را زياد کنيد. بعد اين را با روغن گياهی سرخ کنيد به حدی که همچين گردو ها يک نمه پخته شوند اما له پخت نشوند و تکسچرشان از بين نرود (همچين زير زبون حس شوند).
بعد نمک بادمجان ها را بشوريد و آنا را هم سرخ کنيد و وقتی پختند همنطور که در ماهيتابه اند و دارند می پزند از مايه گردويی يکی دو قاشق در شياری که قبلاً ايجاد کرده ايد فروکنيد و بعد داغ داغ سرو کنيد. اين شکلی می شود که بادمجانه به پشت خوابيده و شکمش با گردو حامله است.

دستور بهداشتی همين بالايی

همه اين کار ها را در فر بکنيد.
بادمجان را در فر بپزيد کمی که پخته شد شکم اش را با معجون گردوی هنوز نپخته پر کنيد و بعد بادمجان و شکم اش را در فر بگذاريد که بيشتر بپزد. سر جدتان اينقدر بهداشتی نباشيد به تن بادمجان ها يکمی روغن بزنيد که خشک نشوند.

نيکی هم تصميم گرفته که بيافته به آشپزی غذاهای شمالی و خلاصه اگر پيشنهادی داريد براش بفرستيد.