اين بحث مقدس خانواده، و ازدواج، و چند همسری، صيغه، لايحه و اينها دکتر وبلاگ های خشايار آيرونيک و مينا هزاردستان چمن ادامه داره ها.....از دست نديد...

مينا می گه:
اگر از فردا حق طلاق به زنها داده بشود چند درصد از زنهایی که در دام ازدواج های مریض گرفتاراند طلاق خواهند گرفت؟ وقتی همین ازدواج های مریض بهشان امنیت مالی می دهد؟ همین بحث را می توان به زنهای مجردی که با مردهای ازدواج-کرده رابطه دارند تعمیم داد. این وسط از حق چه کسی شما می خواهید دفاع کنید از حق زن اول که شوهرش را با زن دیگری قسمت نکند؟ یا از حق زن فقیر دوم یا سوم یا ... که می خواهد مستقل یک خانه داشته باشد و غذا بخورد؟

خشايار :

چه بخواهیم و چه نخواهیم خانواده در اکثر جوامع فعلی (از جمله ایران، اروپا، آمریکا و کانادا ) در رابطه تنگاتنگ با قانون و حکومت تعریف می شود و حتی اگر روزی جامعه مدرنی مفهوم خانواده را نفی کند باز هم این نفی فراتر از بستر های اجتماعی نخواهد رفت. درست همانطور که رابطه دولت سکولار با مذهب چه در اروپا و چه در آمریکا صرفا به معنای آزادی کامل مذاهب نیست بلکه بمعنای باز تولید مفهوم مذهب در دو حیطه خصوصی و عمومی هست. بعلاوه از دید شخصی من، بین پروژه آزادسازی امیال و انحلال مفهوم خانواده همسویی زیادی وجود دارد که نگاه انتقادی خودش را می طلبد. مثال دیگر اینکه دعوای همجنسگرایان در آمریکا نه بر سر انحلال خانواده بلکه برای برسمیت شناختن حق آنها در همین نظام خانوادگی است. (کلاس خانواده و حکومت این ترم را قبلا لینک داده ام). پس مفهوم خانواده هنوز ظرفیتهای مستحکم و مختلفی دارد
در ضمن پيام جان فضلی نژاد هم لو مان داده اند شديد....زن ها ديگر شناخته شدند، از اين به بعد مرد ها راه زن ها را ادامه دهند! جاها عوض! ما می شويم سياست مداران فلان محور، شما ها بشويد فمنيست که پيام را گول بزنيم!

من دارم می رم بوستون تا يک ساعت ديگه ....اينجا نيستم...تا دلتون می خواد فحش بديد...بای بای!