سروش خود امام زمان است.


گوز آن لاين
گوز آن لاين
حمايتت می کنيم....

بدينوسيله اعلام می شود که نويسنده این وبلاگ شديداً از طرح گوز آن لاين حمايت کرده و به آن حسابی خنديده است. مخصوصاً تيتر مقاله اميد معماريان که هفته پيش خواندم با ظرافت خاصی مورد تمسخر قرار گرفته است. اگر اصل مقاله را نخوانده اید حتماً بخوانيد فقط برای اینکه بدانيد يک اديتور خوب سر تا کله این مقاله را می زد و نويسنده را مجبور می کرد که حداقل در يک پراگراف نبوغ خاص خود را به نمايش بگذارد.

در ضمن اگر پست قبلی اینطور نشان داده که بنده با امر مقدس ازدواج موقت مشکلی دارم اصلاً اینطور نبوده بلکه به نظر من سنت بسيار پسنديده ایست و بايد حسابی توسط جنبش زنان ایران مورد استفاده قرار گيرد.
این شما و این

گوز اول
گوز دوم
گوز سوم

بابا این چه وضعشه همه الکی شاکی هستيد...پياده شيد باهم بريم. مملکتی که جنبه مسخره کردن را نداره بر سرش "بايد *&^."
------
اوه اوه اوه چه خبره اینجا راستش من کل مانيفستوی سازنده گوز آنلاين را نخوانده بودم اما همين سه صفحه گوز آنلاین را که خوانده ام بسيار خنده دار بود. هنوز هم البته مانيفستوی گل آرا حمزه ( گريت نيم بای د وی) را نخوانده ام. اما فعلاً نقد کوبنده عيال را بخوانيد:

ذوقزدگی دو نفر از محبوبترین وبلاگنویسان فارسی، سردبیرخودم و سیبیل طلا در مواجهه با پدیده موسوم به گوزآنلاین یک بار دیگر بی دقتی و شلختگی فکری ما را افشا کرد. واقعیت این است که مغز متفکر پروژه گوزآنلاین، آدمی که خود را گل آرا حمزه معرفی میکند، درست روی دیگر سکه پروژه روز آنلاین است. همانقدر تقلبی و دروغین و تجسم «میانمایگی» که قربانیان اش. نویسندگان روزآنلاین، امثال بهنود، نبوی، معماریان و همقطارانشان، مشتی نویسنده بی استعداد و تقلبی هستند که در تمام مدت انتشار این روزنامه از انتشار یک مقاله که بودن و نبودن اش فرقی به حال فرهنگ ما داشته باشد عاجز بوده اند. هرکدام از این آدمها لحظه هایی هستند از پروسه کلی تری که نامی ندارد جز «زوال فرهنگی». گل آرای گوز آنلاین از نظر سیاسی نقطه مقابل این آدمهاست و در عین حال به اندازه روزآنلاین تجسم زوال فرهنگی و میانمایگی ماست. اما گل آرا حمزه، خالق پروژه گوزآنلاین، این بومی گرای ِ پست مدرن ِ ضد امپریالیسم چه میگوید؟
ادامه
اما خودمونيم سروش خود امام زمان است عالی بود.