اگر فکر می کنيد که ماشينی که در عکس مشاهده می کند برای ماساژ گردن ساخته شده است، کور خوانده ايد.

خفه شده ام بابا. چرا هيچ کس درک نمی کنه که من بيچاره بدبخت رايترز بلاک گرفته ام؟ حالا وسط این هيرويری نه تنها چپ و راست به من پيشنهاد کار های آنچنانی می شه بلکه فرح خانم هم ول کن معامله نيست و از يک روز قبل از تولد سيما هر نيم ساعت يک بار زنگ می زنه که "برای تولد سيما يک چيزی بنويس." می گم "جون فرح خانم نوشتنم نمی آد!" بعد به زور پای تلفن به من ديکته می کنه که "سيما دوست خوب من است، من او را دوست دارم. سيما در دوران سخت همراه من بوده..." خلاصه شانس آوردیم فرح خانم وبلاگ ندارد چون واقعاً نويسنده افتنضاحی می شد.

از اون ور عيال هم به سفارش فرح خانم افتاده به شاعری که چه عرض کنم مداحی کله سر سيما. خلاصه اکثر شعرهاش که الان دارند در ريسايکل بين خاک می خورند در نهايت قربان صدقه "تخمک" های سيما می رفت و انصافاً همان يک جو آبروی نداشته "مکتب وبلاگ نويس های تورونتو" را هم می برد.

بازار نوشتن در مورد کونی ها هم که داغ داغ است- با این تفاوت که بعد از معجزه ای، تمامی هوموفوب های وبلاگستان يک شبه صحيح سياسی شده اند و می انديشند "کونی" اما می نويسند "همجنس گرا." ضمن اینکه این پيشرفت در زمينه هيومن راينتز را به آقا شاهرخ تبريک و تهنيت عرض می کنيم از ایشان خواستاريم که برای نقطه یگانه عشق من يک سری کلاس های فشرده آموزش جنسی بگذارند و از آنجايی که آقای نقطه از بيخ در زمينه "کردن" بوق تشريف دارند به ایشان تفهيم کنند که دو عدد زن در حين نزديکی لزوماً هميشه "کون هم نمی گذارند."

در همين راستا من پيشنهاد می دهم يک آدم خيری مثل همين محمد نگفتنی های خودمان که در کار ترجمه است این برنامه سکس با سو تلويزيون کانادا را بی زحمت ترجمه کنند تا دوستانی که دسترسی به پورن های نسبتاً واقعی ندارند شير فهم بشوند که زنان همجنسگرا هر کدام ده انگشت و يک زبان دارند. چيز های ديگر را هم اگر لازم شد از گود وايبريشن با قيمتی به مراتب کمتر از هزينه ورژن گوشت خون دارش تهييه می کنند. و البته در نهايت چون ما فمنيست نمايان شاخه لزبين فمينيسم [تريد مارک، ساخت امشاس] شديداً در پی تبليغ کونی -گری (بر وزن بهايی-گری) هستيم از همين جا به تمامی ملت شهيد پرور تورنتو اعلام می کنم که فردا سخنرانی آرشام پارسی در دانشگاه تورونتو را از دست مدهيد. به نيک آهنگ توصيه می کنم برای اینکه خيال خودش راحت باشد شورت آهنی اش يادش نرود.

The Iranian Association at the University of Toronto (IAUT) is pleased to
host Mr. Arsham Parsi for this upcoming Agora session on
Saturday July 1st 2006.

Mr. Arsham Parsi will deliver a talk entitled: "Let's get to know each
other before we accuse one another".

Mr. Parsi is a GLBT (Gay/Lesbian/Bisexual/Transgender) right activist. He is
also the spokesperson and Secretary of the Persian Gay and Lesbian
Organization.

Mr. Arsham Parsi 's talk will be focusing on diverse issues a few of which
can be found below:
1) An introduction to the Persian Gay ans Lesbian Organization and a
report of its activities over the past three years.
2) Social and legal Status of the sexual minorities in Iran.
3) A look into Sharia law and homosexuality.
4) Ways to support GLBT community.


Time: Saturday, July 1st 2006, 5:00 PM.
Location: Room 4422, OISE, 252 Bloor West Street.


در نهايت سيمای گل ماه درخت ام،

الهی قربونت برم که هيچ کس مثل تو نيست. تولدت مبارک. اگه من زودتر نمردم، خودم عصای دستت می شم.