به ياد محسن:ضد جمهوری اسلامی اي ها نخوانند

پشت بند اين ياداشت ام که خودم خيلی دوستش داشتم اين ويديو کيوسک (که نمی دونم خودشون ساختن يا نه) خيلی می چسبه!
ظاهراً اين کليپ حسابی "تريپ مشکل دار" شده! ببخشيد من اينو قبلاً نديده بودم: در سايت بالاترين بحث و جدل های مربوط به کليپ رو بخونيد.

(اين رفيق روشنفکر های ما خيلی خنگ اند به مولا....يکی آمده رو چت می گه "اينچیه من نمی فهمم!!" بابا جان آخر هر سکانس تصويری اين آرش يک عدد فحش ناموسی که با کلمات قبلی يک هم وزنی و هم آوايی و خلاصه يک جناسک خطی و غير خطی اي داره، حواله اون سکانس تصويری می کنه، يا که نمی کنه؟

مثلاً:
دروغگو جاکش
آی بچه کونی
زنيکه جنده يا پتياره هرچی عشقتون ميکشه
و.....)

انصافاً ولی داشتيم که به محسن هم گير بديد!!! بابا يک صدا و سيما و يک قرائتی....
به قول يکی از دوستان که شاهکار ادای قرائتی رو در می آره:
ما گی را قبول داريم اما لزبين ها رو؟ قبوووووووول؟ چيی؟ بيگيد....بيگيد...بيگيد...قبووووووول؟ دااااااااااااااريم!

باز هم به قول همون دوستمون:
[unfortunately the totally awesome motion of the man's double chins cannot be sinulated by writing and it's hidden under the beard anyway]

تمام انقلاب و جنگ و کشتار و سانسور و آخوند و گند و کثافت به خوشی ديدن محسن و درس هايی از قر آن در! ما که بخشيدم! تا بزرگان ببخشند!