پارادايم شيفت يا که غلط نکنم کون همه گی ها در ایران پاره است


خودا به دور...محسن رضايی به کنفرانس "کونی ها" و "بارونی ها" خبرنگار می فرستد ...
گزارش سايت بازتاب از کنفراس حقوق بشری سازمان دگرباشان ایرانی:

"به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در اين سمينار، مدير سمينار با اشاره به علت برگزاري اين سمينار در شرايط حساس پرونده هسته‌اي گفت: ممکن است اين سوال پيش بيايد که چرا حالا و در اين مقطع، و اينکه ممکن است اين اولويت اصلي براي ايران نباشد. ولي اين مهم است که ببينيم رژيم ايران به طور سيستماتيک حقوق بشر را نقض مي‌کند."

درخواست: از خبرنگار محترم سايت بازتاب خواهشمندم که در کنفرانس بعدی خودشان را به چاق ترين زن سالن (بنده) معرفی کنند که من شديداً احتياج دارم این کتاب خاطرات محسن رضايی را اگر خودش نمی تواند امضا کند لاقل يکی از کارمندانش بکند. التماس دعا.

پند زندگی: حتی سايت بازتاب هم به اندازه نيک آهنگ "هوموفوبيا" ندارد. از چه بترسند خوب...مگر از رضايی ترسناک تر هم وجود دارد؟
بحث جدی اش باشد برای بعد که قدری فکر کردم.