این ويديو را صادق الوند در وب سايتش گذاشته است و زيرش نوشته در روایات آمده است هر که این ویدئو نبیند و بمیرد، هرگز زنده نبوده است!
دختری است نوزده ساله است که می خواهد کانديدا رياست جمهوری شود در جمهوری اسلامی ایران. خوب طبيعتا عده ای روزنامه نگار مرد آگاه به مسائل -والبته مشکل رد صلاحيت شدن رجل سياسي غير رجال-دورش را گرفته اند و تا می توانند مسخره اش می کنند.
آدم دلش می خواهد به اینها بگويد که " آخه پفيوز در این بازی قدرت که تو در آن باهوش سر بلند بيرون می آيی اگر جرأتش را داری برو چادر خانم اعظم طالقانی را بچسب و بپرس که چرا کانديد شده است!"
این خبر نگاران سلحشور ایرانی هم ضعيف گير آورده اند.