ملت شهید پرور وبلاگستانی.....
داستانهای نسبتا شهوانی خانم سروناز در سایت ایرانیان را از دست مدهید. کاش این خانم فارسی می نوشت و مشکل من را که فارسی زبانان چگونه در آمیزش جنسی سخن می گویند، حل می کرد. این چهار داستان آخر در مورد عشق سروناز، ناپلون، شاهکار هستند. بخوانید
در ضمن کافه ناصری هم برای آخر هفته بساط موسیقی کافه ای را راه انداخته، که در همین زمینه افاضات بنده در مورد سوسن کوری و موسیقی کافه ای، وقتی که فارسی ام افتضاح بود را از دست مدهید