دم تمام کسانی که پشت اين برنامه TVO بوده اند گرم. واقعاً گروه جالبی از آدم های متخصص در مسائل ايران را دور هم جمع کرده اند. برنامه تلوزيونی اي که شمال صادق زيبا کلام، ابراهيم يزدی، ريچارد پرل ، يک (فلان فلان شده) کامران بخاری، و دوست و استاد من ويکتوريا طهماسبی باشد، بسيار زياد ديدن دارد.
من الان دارم می بينم، نظرات رو بعداً اضافه می کنم.
*(همين الان دم دکتر ويکتوريا طهماسبی گرم که پوز ريچارد پرل فلان فلان شده رو زد و هفتاد و پنج ميليون دلار بودجه آمريکا را زد تو کله پرل و اين نوچه اطلاعاتی جديدش جناب آقای کامران بخاری: اين فلان فلان شده خيلی وقت بود که وجود داشت، قبلاً ما می خواستيم بدونيم که اين کيه، به اين نتيجه رسيديم که پاکستانی است و قبلاً القاعده ی بوده بنا به گفته های خودش. الان هم که نوچه اطلاعاتی آقايون نيو کان است. حالا کسی می دونه اين از کجا پيداش شده؟)
در ضمن اين استراتفور که اين شازده در آنجا کار می کنه يک سازمان اطلاعاتی خصوصی است که بر اساس اين فرضيه ايجاد شده که بتواند کار هايی را که سی آی ای بدليل چهارچوب کاری اش و ميزان نظارت دولتی بر پروژه هايش نمی تواند انجام دهد را اين سازمان انجام دهد. اين هم وب سايتشان و توضيح خودشان در مورد نوع برخودشان با مسائل امنيتی و اطلاعاتی.