گوگل ريدر خداست...
دم امين آقا عنکبوت گرم که چند وقت پيش در يکی از اين خاموشی های بلاگرولينگ اين گوگل ريدر من رو بدون اينکه من هيچ زحمتی بکشم راه انداخت و يک مشت بلاگ مورد علاقه همه را هم ريخت توش. دم آبجی مان ندا دهقانی هم گرم که مارا ياداوری کرد که از اين سرويس گوگل ريدر استفاده کنيم. خلاصه بنده از امروز هرچی که ارزش ديدن، شنيدن،
خواندن، فکر کردن، عصبانی شدن، فحش دادن، و...داشته باشد را اين کنار سمت راست وبلاگ پست خواهم کرد. باشد که مورد قبول قرار گيرد.
اما فقط يک سئوال از حرفه اي ها: اگر من بخواهم لينکی را از صفحه اي که در آن عضو نيستم (subscribe) اضافه کنم، بايد چه کنم؟