دوستان و آشنايان و اينها...
من مثلاً می خواستم از بالاترين استفاده کنم که نوشته های خوبی که می دانم حيف است کسی نخواندشان را تبليغات کنم که فکر کنم گند زدم. همه را ساعت های عجيب و غريب که مردمان خوابند وارد کردم و به عبارتی لينک ها را سوزانيده ام. حالا شما خواننده های وفادار من هستيد، بدانيد و آگاه باشيد که من خيال دارم از امروز يک لينک دونی برای خودم در صفحه بالاترين تشکيل دهم که شما هم می توانيد برويد نوشته هايی که به نظر من به درد بخود بوده اند را بخوانيد.
اين شما و اين لينک دونی شخصی بنده که اگر اين بالاترينی ها بيرون ام نکنند (چون گويا تريپ اش اين است می شود به همه لينک هایت امتياز منفی دهند و دو دوره شوی) سعی می کنم هر روز يکی دو تا لينک به آن اضافه کنم.