مسابقه شعار

اين عکس رو الان در ايرانيان ديدم و از نظراتِ شعاروار دوستان بقدری خنديدم که به اين نتيجه رسيدم که بايد برای اين عکس منحصراً يک مسابقه شعار ترتيب بدهم. اصلاً حالا که رخوت در وبلاگستان زياد شده، می کنيمش يک بازی وبلاگی. هرکس یک عکسی که دوست دارد را انتخاب کند تا مردم برايش شعار بنويسند. هرچه باشد از مسابقه لوس و بسيار بی مزه کتاب های نا تمام که بهتر است (من به والّله در عمرم هيچ کتابی را تمام نکرده ام، نمی دانم اين تريپ روشنفکری کتابخانانه جهت ترويج کتابخوانی است يا چه! اصلاً مگر می شودهيچ کتابی را تمام کرد؟).
اين شما و اين عکس. شعار های خود را در قسمت کامنت ها بگذاريد. برنده، جايزه مخصوص هيت داوران را با توجه به شعاری که نوشته است خواهد گرفت.