عجب وضعی شده است ها...بيست تا دانشجوی چپ گرا را گرفته اند لابد می خواهند قضيه تخريب حسينه دراويش گنابادی را گردنشان بياندازند:

لحظه ی تنظیم این خبر در "آوای دانشگاه" دست کم 20 تن از فعالان دانشجویی چپ گرا در دانشگاه های تهران و شهرستان های بابلسر و اهواز و... بازداشت شده اند.

همچنین گزارشات ضد و نقیض دیگری مبنی بر ادامه بازداشت ها به "آوای دنشگاه" می رسد که سعی می کنیم بعد از تایید این اخبار آن ها را منتشر کنیم.

تا لحظه ی تنظیم این خبر و قبل از آغاز تجمع امروز 13 آذر در دانشگاه تهران بنا به گزارشات موثقی که به دست "آوای دانشگاه" رسیده است می توان نام دست کم 18 تن از فعالان دانشجویی بازداشت شده را به شرح زیر به اطلاع عموم رساند:

میلاد معینی-بهرنگ زندی-حامد محمدی-انوشه آزادفر-الناز جمشیدی-احسان آزادفر-مهدی گرایلو-نادراحسنی-سعید حبیبی-آرش پاکزاد-حسن معارفی-بهروز کریمی زاده-کیوان امیری الیاسی-نسیم سلطان بیگی-علی سالم-مجید اشرف نژاد-محشن ثقفی-محسن غمین

و ۲ تن از رفقای اهوازی که نام شان مشخص نیست.