تبليغ برای رفيقم (رفقا). مرگ بر رسانه جريان اصلی ولی کلاً.
تلوزيون فارسی بی بی سی يعنی زندگی؟
هاهاها مردم از خنده!
از همين الان بگم برنامه مورد علاقه من فقط بهزاد بلوره ....بهمن منو کشت. بريد اين هم ببينيد. پيام هم بذاريد برای اين وبلاگ