شهرِ شهرفرنگه، بشتابيد

تمام عمر شريف ام مردسالاری ماتحت مان گذاشته و من هنوز عين آدم زبانم نمی چرخد بگويم پيتريارکال، اوری فاکينگ سينگل تايم!
کنفرانس از فردا شروع می شود ها....
........

آهای مردم،
يک کنفرانس بی سابقه، يک فيلم فستيوال بی سابقه، يک کنسرت بی سابقه....خبرش رو داريد؟ اگر نداريد که نصف عمرتان بر فنا اين بالا روی اين لوگو ها کليک بفرماييد.

کنفرانس: دوسالانه مطالعات ايران شناسی است و در نوع خودش بی سابقه است از نظر تعداد مقاله های ارائه شده و موضوعات مقاله ها. در ضمن امسال کلی از مقاله ها توسط زنان ارائه شده است و من الان آمار و ارقام دستم نيست ولی فکر می کنم امسال اولين سالی است که اين همه مقاله از زنان و درباره مسائل جنسيتی و جنسگونگی امثالهم ارائه شده.

فستيوال فيلم: که باز قسمتی از برنامه پيرامون کنفرانس است اما لازم نيست برای کنفرانس ثبت نام کنيد که بتوانيد فيلم ها را ببينيد. می توانيد جداگانه برای هر فيلم بليط بخريد اما اگر بيشتر از چهار فيلم را می خواهيد ببينيد، صرف می کند که کلاً برای کنفرانس ثبت نام کنيد و هم همه سخنرانی را مجانی برويد و هم همه فيلم ها را مجانی ببينيد. حق عضويت و ثبت نام برای دانشجويان چهل دلار ناقابل و برای آدم حسابی ها شصت و پنج دلار ناقابل است. توجه داشته باشيد که اين محل برگذاری کنفرانس و فستيوال فيلم (هتل پارک هايات که همان هتل هايت خودمان در فارسی است) درش راه رفتن هم بيشتر از اين خرج بر می دارد!
ليست فيلم ها را از دست مدهيد

نمايشگاه کتاب: باز هم مفت مجانی اگر برای کنفرانس ثبت نام کرده ايد و بسيار موقعيت خوبی برای خريد کتاب با تخفيف های ويژه. کلی از کسانی که در حوزه مطالعات ايرانشناسی/خاورميانه شناسی کتاب تازه چاپ شده و قبلاً چاپ شده نوشته اند که دارند در کنفرانس مقاله ارائه می دهند و می توانيد کتاب هاشان را تنوری بخريد و امضا هم بگيريد. کلی هم ناشر کتاب فرستاده اند. بسياری از ناشر ها ميز کرايه کرده اند که کتاب هاشان را با تخفيف ويژه به شرط چاقو بفروشند و خلاصه از دست ندهید.


کنسرت هزاره شاهنامه: که موسيقی و ارکستراسيون اش از بهزاد رنجبران است که تمام نوازنده های جهان می خواهند سر به تن اش نباشد از بس که سخت می نويسد و پوست نوازنده را می کند، اما کارش درست است. و خوب قسمت بسيار هيجان انگيز ماجرا اين است که ارکستر سمفونيک تورنتو قرار است موسيقی رنجبران را بنوازد با رهبری ارکستر خانم (خانم را داريد؟) جوعن فلتّا. وسط ماجرا هم جناب آقای مرشد ترابی برای شما از شاهنامه به زبان شرين فارسی نقالی و پرده خوانی خواهد کرد که برای انگليسی زبان ها روی پرده های بزرگ با طراحی مالتی ميديای عجيب و غريب به انگليسی پخش خواهد شد. اين برنامه در تاريخ ايرانيان دياسپورا بی سابقه است، بی شوخی! البته بنده خيلی در کار هيجان زدگی نيستم، اما رنجبران يکی از آهنگسازان مورد علاقه من است و ارکستر سمفونيک تورونتو هم به خاطر تمام بليط های ده دلاری-دانشجويی که در طی سال ها به من فروخته اند بسيار من را نمک گير کرده اند و خلاصه به ايشان ارادت ويژه دارم. البته ارکستر سمفونيک تورونتو يکی از بهترين ارکستر های آمريکای شمالی است و اين برنامه بسيار گرانقيمت شديداً سوبسيد خورده که شما بتوانيد با سی و پنج دلار تا پنجاه دلار ناقابل در اين برنامه شرکت کنيد و با حضور خود مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی که به وطن مان گير زيادی می دهد بزنيد. این قیمت برای برنامه های ارکستر سمفونيک در روی تامسون هال بسيار منصفانه است (برنامه های ديگر اين ارکستر با بليط های سی و پنج تا سيصد و پنجاه دلار به فروش می رود).

اگر سواد انگليسی داريد اين مصاحبه فريبا امينی با بهزاد رنجبران را از دست مدهيد.
اين برنامه راديو زمانه در مورد اين کنسرت را هم از دست مدهيد.
شاهنامه با طعم ارکستر سمفونیک تورنتو

بشتابيد و بليط بخرید تا صندلی های خوب از دستتان نرفته اند!!

در ضمن از همه مهمتر اگر کسی اينجا از خوانندگان مستحجن سيبيل مايل است جمال زيبای بنده را ببیند، بنده در هر چهار روز کنفرانس حضور چشمگيری در کنار سينما در حال بيليط فروشی و فيلم بينی خواهم داشت يک مقاله هم در باب صيغه لوژی و متعه شناسی دارم که از دستش ندهيد!
-------------