اسراییل باید از صحنه روزگار محو شود...زهی خیال باطل، فعلا بپایید که خودتان دارید محو می شوید!
گور پدر منافع ایران در سطح جهانی، این احمدی نژاد منافع من را در دانشگاه به خطر انداخته است. الان از پیش استاد فمینیست یهودی ارتداکس شیر مرغ جون آدمیزاد می آیم. از اول ترم با او شرط کردم که نمی خواهم فقط روی قوانین اسراییل کار کنم و مایلم تحقیق آخر ترمم را روی ایران، انجام دهم. او هم قبول کرد و حتی قبول کرد از منابع فارسی هم استفاده کنم. امروز رفته ام پیش او می گوید فقط و فقط اسراییل که هیچ برای بنده تعیین هم کرده که تحقیق آخر ترمم را بهتر است روی تکامل قوانین یهودی دوران میانه و نفوذ آنها در قوانین اسراییل به ویژه مساله ازدواج لاورت (وقتی برادری، همسر بدون فرزند برادر مرده خود را به عقد خود در می آورد) و از بین رفتن آن به مرور زمان را بررسی کنم. من نمی دانم ولی این کج خلقی استادم را ترجیح می دهم گردن رییس جمهور ضد اسراییلی ایران عزیز بیاندازم تا گردن تنبلی خود ( تتبلی هم کرده ام...). و با این افاضات احمدی نژاد، ایران از صحنه تحقیقات حقوق زنی در دانشگاه های چلقوز کانادایی کاملا حذف خواهد شد. آیا به نظر شما این ضررش بیش از مشکلات جهانی ایران نیست؟