دانشمندان ایرانی برای مبارزه با عرب های سوسمار خور که دین اسلام را به زور به ایرانیان چپاندن و در دبی هم زنان ایرانی را به فحشا کشاندن و سپس آنها را به ایران فرستادند که جوانان وطن ایدز بگیرند و نتوانند سربازی کنند برای آقا امام زمان (عج)، نوعی ویروس اختراع کرده اند که فقط و فقط به جینوم (کل صفات ارثی را گویند) اعراب حمله ور شده و دخل آنها را می آورد. این ویروس که به طرق مختلف، و البته توسط خانم ها و اقایان حرفه ای، از امارات متحده عربی به ایران منتقل شده و اثرات تلف باری داشته است. در حالی که جمعیت فعلی ایران به بیست میلیون نفر کاهش پیدا کرده، حلال احمر و صلیب سرخ جهانی تعداد کثیری کارکنان ژرمن (که همان آلمان ها باشند که گویا از نژاد آریایی اند) استخدام کرده تا مراسم گور دست جمعی سپاری این ایرانیان عزیز توسط آریایی های تمام عیار انجام پذیرد. لازم به ذکر است که کارکنان ژرمن صلیب سرخ نسبت به ویروس کشنده مصون می باشند.
یکی از پزشکان مخترع و مبتلا به این ویروس، پس از آنکه از مجله نشنال جیوگرافیک پوزش خواست، اعتراف کرد که ایرانیان از بیخ عربند. در همین راستا برای بهبود روابط ایران با کشور های عربی روز نامه کیهان نام خیلج فارس را به خلیج عربی تغییر داد. حسین شریعتمداری دیروز در حالی به خاک سپرده شد که آخرین مقاله خود را در باب ظهور شیطان نوشته بود