نامه احساساتی به تمام وطن فروشان و جاسوسان کثیفی که الان قلم بدست گرفته اند و دارند تند تند تحلیل سیاسی و راپورت برای روسای عزیز شان که اصلا هیچ ربطی به لابی های صهیونیسم در آمریکا ندارند، می نویسند.

خدا را شکر که احمدی نژاد دیوانه در ایران سبز شد که نان شما ها در همین روغنی که خودتان داغ کرده اید بسوزد . خدا را شکر که این احمدی نژاد دیوانه، بقدری کله خر است که بلند می شود می رود با مسلحان فلسطینی دم در حضرت رقییه قرار مدار می گذارد که شما فردا برای روسای نانازی تان که شدیدا به فکر آینده یک مشت انسان های بی ارزش به نام مردم ایران هستند، بتوانید مشق شب تهییه کنید. خدا را شکر، که شما بقدری تحلیل گران برجسته ای هستید و فکرتان مستقل از گفتمان های واشنگتنی کار می کند که می توانید منافع مردم بی ارزشی به نام مردم ایران را از منافع شخصی خودتان تفکیک کنید. خدا را شکر که ما
شما، و شما، و شما، و شما، و جانورانی مانند شما را داریم که همه تان باهم از صد تا احمدی نژاد بدترید.

شفای عزیزم، اگر تو در شرق نمی توانی آقایان داخل کشور و پروژه جدید دشمن بین المللی سازی شان را نقد کنی، اصلا نگران نباش که هموطنان عزیز تو از همین پروژه دشمن سازی آقا، دارند نهایت استفاده را می کنند. روی سخنم به آق بهمن نیست. آق بهمن که هیچ کاری از دستش ساخته نیست. روی سخنم به آقایان و خانم های راپورت بنویسی است که همه زوایا را در نظر نمی گیرند
خاتمی که معرف حضورتان هست. آمریکا همان دوران خاتمی که همه چیز گل و بلبل بود و رییس جمهور مملکت با حماس و جهاد رفیق جان جانی نبود، مگر تحریم ها را برداشت. دوران خاتمی گفتند که رییس جمهور در ایران هیچ کاره است. نمی دانم که حالا چه شده که ناگهان احمدی نژاد همه کاره مملکت ایران شده؟ مساله شما تروریسم جهانی است یا انحصار روی مساله انرژی؟ البته که شما نمی توانید در راپورتتان از انحصار انرژی بگویید، شما برای همان گفتمانی کار می کنید که که نگران وضعیت انرژی مردمان بی ارزشی به نام مردمان ایران نیست.

فکر کرده اید دل نیو لیبرال ها و
آبجی کلینتون برای ایران می سوزد؟ فکر کرده اید که لابی های اسراییلی در رسانه های آمریکا نفوذ ندارند؟ این وسط که همه چیز به ضرر مردم بدبخت ایران است. این را بدانید وقتی راپورت هاتان را می نویسید، جلسه هاتان را می گذارید، و در رادیو و تلوزیون مصاحبه می کنید. این را هم بدانید که بنده به شخصه حالم از شما بهم می خورد.

من با
علیرضا دوستدار موافقم،. شما راپورت نویس ها که انگلیسی تان خوب است!

[…]The nuclear energy program in Iran [..] enjoys widespread popular support and has become a matter of nationalist import rivaling the oil nationalization of the 1950s that another “wild-talking head of state” pushed through in “defiance” of the West. Sanctions will not only be deeply painful for the oil-hungry markets of Europe, Russia, and China, they will in the long run succeed only to rally more people behind radicals in the Iranian government.
It’s now 27 years since the Iranian Revolution. The U.S. has tried war, sanctions, intimidation, and name-calling to rein in those “wild-talkers,” all to no avail. […]

باشد! ما چپ بی منطق؛ شما عقل گرای پراگماتیک. من نامه احساساتی بنویس، شما راپورت سیاسی نویس. ببینم چه گلی به کله مردم بدبخت بی ارزش ایران خواهید زد.

-----------------------------------------

با تشکر از ماه گیسو، مقاله گاردین در بررسی هیپوکراسی آمریکا و اروپا در مورد مساله هسته ای ایران را بخوانید.
----------------------------------------
برو بچه های کیهان زحمت کشیدند و مقاله گاردین را ترجمه با چاشنی تحریف نمودند(ممنون از نفیسه).